Li-ioonakud

Hinowa korvtõstukite liitumioonakudel on lubatud maksimaalselt 4000 laadimistsüklit (või 2000, kui täiesti tühjaks koormatakse).
Kuivõrd tõstuki ajam ei tööta tavaliselt kogu aeg, siis enamasti saab ühe laadimisega teha pika tööpäeva. 
Tänasel päeval on need keskonnasõbralikud lahendused eelistatud paljude tellijate juures. 
Eesti kliimaoludes on Li-ioonakudel kindlasti mõtet siis kui valdavalt töötatakse siseruumides ja masinat hoitakse mitte välitingimustes. 

Täpsem info Li-ioonakude kohta kohta tootja kodulehel.

liitium1
liitium2
liitium3
liitium4